صفحه اصلی > ستاد > واحد روابط عمومی 

 

شرح وظایف روابط عمومی:

 

گردآوری وتدوین گزارش برنامه ها وعملکرده وفعالیتهای سازمان به منظور برنامه ریزی-اطلاع رسانی به مسئولان ومردم وانعکاس آن دررسانه ها

جمع آوری پیشنهادات مردم وکارکنان درخصوص عملکردوفعالیتهای سازمان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثر تردر بهبودجریان امورسازمان

انتشاراطلاعیه وتهیه موارد انتشاراتی به منظورمعرفی سازمان

پوشش تصويري مراسم و رويدادها،تهيه آرشيو عكس وتصوير از سازمان و طرحها و برنامه ها

تلاش براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار

 

برگزاري و مشاركت در همايشها وكنفرانس و مناسبتها